K lásce na celý život někdy stačí jen 4 minuty

Nabízíme netradiční, zábavný a ve světě populární způsob seznámení zvaný Speed dating, do češtiny volně přeloženo jako rychlé rande.

Pojďte s námi vyzkoušet, že seznámit se může být tak snadné a zažít nevšední večer plný překvapení. Vyměňte trapné chvíle za úsměvné a krátké poklábosení s několika neznámými protějšky, mezi kterými můžete najít přátelé a možná i něco víc. Pro bližší vysvětlení, jak celá akce probíhá, klikněte.

Co je rychlé rande (Speed dating)?

Rychlé rande (původně anglicky Speed dating) je novodobá forma seznámení, kterou vymyslel americký rabín Yaacov Davo. Chtěl tak zvýšit počet židovských svateb. Tento způsob seznámení se brzy rozšířil i do ostatních sociálních skupin.

V daném čase a na určitém místě se 10 mužů a 10 žen podobné věkové kategorie rozdělí do dvojic, které mají 4 minuty na konverzaci. Během této doby zjišťují vzájemné sympatie. Po uplynutí 4 minutového limitu se páry promíchají. Akce končí momentem, kdy se u žen sedících po celý večer u jednoho stolečku, vystřídají všichni muži. Na začátku seznamovacího večera obdrží všichni účastníci osobní list se jmény potencionálních partnerů, který po skončení odevzdají organizátorovi. Do osobního listu, dle vlastního uvážení, každý zatrhne toho partnera, který Vám byl sympatický. Na základě těchto listů organizátor vyhodnotí, došlo-li k vzájemným sympatiím, tedy určité ženě se líbí určitý muž a tomuto muži se líbí daná žena. Stane-li se tak, těmto dvojicím přepošle organizátor vzájemné kontakty.

Nejbližší termíny